Hỗ trợ online

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile:0963 82 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0946 460 388

 Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0964 82 6060

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh - SG
Mobile: 0963 81 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh phân phối
Mobile: 0963 90 5539
--------------------------------
Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 1
Điện thoại: 04 3685 6969

Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 2
Mobile: 08 3882 2239

 

Mạng xã hội

 
 

Camera Camtech

 
thietbibaove.com.vn
Camera Camtech AHD CT-BN2413-AHD

1.000.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Camera Camtech AHD - CT-IF4013-AHD

1.500.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Camera Camtech AHD - CT-IRDH13-AHD

1.100.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.com.vn
Camera Camtech AHD - CT-DC6013-AHD

1.450.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Đầu ghi 4 kênh Camtech AHD.CT-DK2004

2.200.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Đầu ghi 4 kênh Camtech AHD.CT-DP2004

2.500.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.com.vn
Đầu ghi 8 kênh Camtech AHD.

2.800.000 VNĐ

   
Camera Camtech CVI CT-DC120A

900.000 VNĐ

   
Camera Camtech CVI CT-DC120C

950.000 VNĐ

 
 
Camera Camtech CVI CT-DC120B

950.000 VNĐ

   
Camera Camtech CVI CT-BC120A

900.000 VNĐ

   
Camera Camtech CVI CT-BC120B

950.000 VNĐ

 
 
Camera Camtech CVI CT-BC120C

900.000 VNĐ

   
Camera Camtech CVI CT-DC120D

1.150.000 VNĐ

   
Đầu Ghi 4 Kênh

2.800.000 VNĐ

 
 
Đầu Ghi 8 Kênh

3.900.000 VNĐ

         
Loading...