Hỗ trợ online

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile:0963 82 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0946 460 388

 Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0964 82 6060

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh - SG
Mobile: 0963 81 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh phân phối
Mobile: 0963 90 5539
--------------------------------
Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 1
Điện thoại: 04 3685 6969

Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 2
Mobile: 08 3882 2239

 

Mạng xã hội

 
 

Đầu ghi hình Camera IP

 
Đầu ghi hình camera IP QNAP NVR-104V/P

Liên Hệ

   
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2004 Pro

22.600.000 VNĐ

   
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2008 Pro

24.900.000 VNĐ

 
 
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2012 Pro

29.900.000 VNĐ

   
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4008 Pro

37.200.000 VNĐ

   
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4012 Pro

46.500.000 VNĐ

 
 
Đầu ghi hình Camera IP KOUKAAM KNR-100

8.000.000 VNĐ

   
Đầu ghi hình Camera IP KOUKAAM KNR-410

34.500.000 VNĐ

     
Loading...