Hỗ trợ online

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile:0963 82 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0946 460 388

 Skype chat Xin chao ! Email: Kinh Doanh - HN
Mobile: 0964 82 6060

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh - SG
Mobile: 0963 81 6639

Skype chat Xin chao ! Email: Kinh doanh phân phối
Mobile: 0963 90 5539
--------------------------------
Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 1
Điện thoại: 04 3685 6969

Skype chat Xin chao ! Email: Kỹ thuật 2
Mobile: 08 3882 2239

 

Mạng xã hội

 
 

Kiểm soát ra vào bằng vân tay

 
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONAL...

2.830.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C+USB

3.200.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay và thẻ U 160C/ID

4.200.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay và thẻ X628e

2.700.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay X628s

2.800.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay ICLOCK 260

6.500.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay và thẻ ICLOCK 260/ID

6.600.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay, kiểm soát ra vào Ic...

7.650.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân...

4.300.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.com.vn
Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng vân tay F6

3.800.000 VNĐ

   
thietbibaove.com.vn
Máy chấm công vân tay KOBIO X990

4.500.000 VNĐ

     
Loading...