Mạng xã hội

 
 

Kiểm soát ra vào bằng vân tay

 
thietbibaove.net
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ RONAL...

2.830.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628C+USB

3.200.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay và thẻ U 160C/ID

4.200.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay và thẻ X628e

2.700.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay X628s

2.800.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay ICLOCK 260

6.500.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay và thẻ ICLOCK 260/ID

6.600.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay, kiểm soát ra vào Ic...

7.650.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân...

4.300.000 VNĐ

 
 
thietbibaove.net
Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng vân tay F6

3.800.000 VNĐ

   
thietbibaove.net
Máy chấm công vân tay KOBIO X990

4.500.000 VNĐ

     
Loading...