Hướng dẫn sử dụng máy chống trộm SM 5120

Hướng dẫn sử dụng máy chống trộm SM 5120

 

1)   Cách thêm số điện thoại báo động

-         Nhấn # + 3 + (1 - 6) +  (sđt ) + # .

-         VD : Muốn thêm sđt 0975975855 vào bộ báo động ta ấn #310975975855# . Nhấn *  + # để kết thúc lệnh.

2)   Cách xóa số điện thoại báo động

-         Nhấn # + 3 + (1 - 6) + #.

-         VD : Muốn xóa sđt 0975975855 ta nhấn #31# . Nhấn * + # để kết  thúc lệnh.

3) Cách thêm bộ điều khiển từ xa

- Nhấn # + 07 + (000 - 120) + # . Nhấn * + # để kết thúc lệnh.

4) Cách xóa bộ điều khiển từ xa

- Nhấn # + 08 + (000 – 120 ) + #. Nhấn * + # để kết thúc lệnh.

5) Các thêm thiết bị báo động

- Nhấn # + 09 + (000 - 120) + #. Sau đó bật tắt lien tục thiết bị báo động cho tới khi có tiếng kêu “ beep , beep..” và model báo “ successful “ la thành công . Nhấn * + # để kết thúc lệnh.

6) Cách xóa thiết bị báo động

- Nhấn # + 10 + (000 – 120) + # . Nhấn * + # để kết thúc lệnh.

7) Cách điều chỉnh âm lượng loa báo động

- Nhấn # + 14 + (00 - 99) + #. Nhấn * + # để kết thúc lệnh . Hệ thống bình thường để mặc định là 50 .

8) Các điều chỉnh ngày giờ

- Nhấn # + 56 + ( số năm) + ( tháng) + (ngày) + (số giờ) + (số phút) + (số giây). Nhấn * + # để kết thúc lệnh

- VD : Muốn cài đặt hôm nay là ngày 02 tháng 10 năm 2013 thời gian hiện tại là 16 : 05 ta nhấn như sau:

#5620131002160500# . Nhấn * + # để kết thúc lệnh

9) Cách tắt bật bộ báo động

- Nhấn # + 62 + (0/1) + # . Nhấn * + # để kết thúc lệnh . Với 0 là tắt , 1 là bật .

10) Cách xem lại báo động va thời gian báo động trên model

- Nhấn # 9900 # . Sau đó nhấn 8 . trên màn hình model sẽ hiển thị như sau :

 + )01 – báo động số 1.

 +) (000 - 120) số thiết bị báo động

 +) ngày tháng báo động. VD 1002 tức la báo động ngày 02 tháng 10

 +) thời gian báo động. VD 16:20

- Nhấn tiếp nút 0 để kiểm tra báo động lần thứ 2. trên màn hinh sẽ hiển thị  thứ tự như báo động 1 . Tương tự ấn 0 để muốn xem tiếp báo động thứ 3, 4, 5 …… Để kết thúc lệnh nhấn * + #

 

Tags

Không có

Nhật ký triển khai

 

Tài khoản

Theo dõi đơn hàng của tôi

|
 
Loading...