HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO TRỘM SECUMAX SM-PG88C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO TRỘM SECUMAX  SM-PG88C


 1. Thêm bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]    Nhấn [1] để nhập thêm điều khiển   Nhập số vùng bất kỳ ( 00- 99 ) Nhấn [OK] Nhấn 1 nút bất kỳ trên điều khiển Nhấn [OK] , trung tâm sẽ báo “ Set successful ” , và màn hình sẽ hiện “ has been saved ” Nhấn [back] để quay về cài đặt.

 1. Xóa bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]    Nhấn [3]   Nhập số vùng đã cài đặt cho điều khiển muốn xóa ( 00 – 99 ) Nhấn [OK] .

 1. Thêm thiết bị cảm biến

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]    Nhấn [2] Nhập số vùng bất kỳ ( 00 – 99 ) Nhấn [OK] Bật thiết bị cảm biến để nhận tín hiệu tới trung tâm   Trung bấm sẽ báo “ Set successful ” và màn hình sẽ hiện “ has been saved ” Nhấn [back] để quay về cài đặt.

 1. Xóa thiết bị cảm biến

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]    Nhấn [4] Nhập số vùng đã cài đặt cho thiết bị cảm biến muốn xóa Nhấn [OK]

 1. Cài đặt , thêm số điện thoại

Nhấn [ menu ]    Nhấn [1]   Nhấn [1] Nhấn chọn [1 – 6] Nhấn  [OK] Nhập số điện thoại   Nhấn [OK] để lưu.

 1. Cài đặt , xóa số điện thoại

Nhấn [ menu ]    Nhấn [1]   Nhấn [1] Nhấn chọn [1 – 6] Nhấn  [OK] Nhấn [menu] để xóa sđt  Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.


 1. Cài đặt , thêm số điện thoại SMS

Nhấn [ menu ]    Nhấn [1]   Nhấn [4]   Nhấn chọn [1 – 6] Nhấn [OK] Nhập số điện thoại   Nhấn [OK] để lưu lại .

 1. Cài đặt , xóa số điện thoại SMS

Nhấn [ menu ]    Nhấn [1]   Nhấn [4] Nhấn chọn [1 – 6] Nhấn  [OK] Nhấn [menu] để xóa sđt  Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.

 1. Cài đặt thời gian chậm trễ cho hệ thống

Nhấn [ menu ]    Nhấn [3]   Nhấn [1] Bấm số giây  [00 – 99 ] Sau đó nhấn [OK] để lưu lại.

 1. Cài đặt thời gian báo động

Nhấn [ menu ]    Nhấn [3]   Nhấn [4] Bấm số [ 00 – 20 phút ] Sau đó nhấn [ OK ]  lưu lại.

 1. Bật/Tắt các Zone theo ý muốn

Nhấn [ menu ] --> Nhấn [5] --> Chọn zone muốn cài đặt -->  Nhấn [ OK ]  --> Chỉnh chế độ  --> Nhấn [ OK ] để lưu lại.

kiểu :

+ Normal ( mặc định từ zone 01 – 59 )

+ Stay ( mặc định từ zone 60  – 79 )

+ Intelligent ( mặc định từ zone  80 – 89 )

+ Help Senior ( mặc định từ zone  90  )

+ Chime ( mặc định từ zone  91  )

+ Welcome ( mặc định từ zone  92 )

+ Emergency ( mặc định từ zone 93 – 99 )

 1. Reset hệ thống về mặc định

Nhấn [ menu ]   Nhấn [3]   Nhấn [ 0 ]   Nhấn [ OK ] để reset về mặc định Nhấn [ BACK ] để quay ra màn hình chính

 

Tags

Không có

Nhật ký triển khai

 

Tài khoản

Theo dõi đơn hàng của tôi

|
 
Loading...