HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO TRỘM SECUMAX SM-PG88C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO TRỘM SECUMAX  SM-PG88C


  1. Thêm bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]    Nhấn [1] để nhập thêm điều khiển   Nhập số vùng bất kỳ ( 00- 99 ) Nhấn [OK] Nhấn 1 nút bất kỳ trên điều khiển Nhấn [OK] , trung tâm sẽ báo “ Set successful ” , và màn hình sẽ hiện “ has been saved ” Nhấn [back] để quay về cài đặt.

  1. Xóa bộ điều khiển

Nhấn [ menu ]    Nhấn [2]