Liên Hệ

Mô tả

  • Có khả năng mở rộng lên 32 vùng có dây.
  • Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
  • Kết nối 8 bàn phím quản lý, giám sát.
  • Ghi nhớ 500 sự kiện, báo qua điện thoại.
  • Nhà sản xuất: DSC – Canada.