250.000 VNĐ

Mã sản phẩm: ZM-252

Mô tả

Cảm biến chống mở cửa ZM-252   Chức năng: Phát hiện trộm cạy cửa.  Ứng dụng:  Được sử dụng rộng rãi... Chi tiết