Liên Hệ

Mã sản phẩm: VP-1703

Mô tả

- 1/3" SONY Color CCD. Day & Night - High Resolution : Color Mode: 600 TV Lines - B/W Mode : 650 TV Lines - Board Lens:... Chi tiết