thietbibaove.com.vn

5.000.000 VNĐ

Mô tả

Môt tả chi tiết : - Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh chuẩn 2CIF tiết kiệm chi phí hiệu quả.... Chi tiết